دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

وزارت بهداشت
دبیرخانه
علوم پزشکی کرمان
ثبت نام
تست
کانال دانشجویان بهداشت
کانال دانشجویان پرستاری

سال ۱۳۹۷ مبارک باد

 

قابل توجه دانشجویان پرستاری ورودی مهرماه ۹۳

 

آزمون صلاحیت بالینی (فینال) نیمه دوم تیرماه ۹۷ در محل دانشکده پزشکی برگزار می‌گردد. منابع و تاریخ دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد.