دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

تحصیلات تکمیلی

 

برنامه ترمیک کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی-جراحی)

 

فلوچارت و نحوه ارائه دروس کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی و جراحی)

 

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه

 

 

لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری

 

 

دریافت فرم‌های مربوط به پایان نامه

فرم‌های راهنما راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه
فرمهای مربوط به عنوان پژوهش فلوچارت دفاع از عنوان - مراحل تصویب عنوان - درخواست موضوع عنوان - تاییدیه IranDoc - صورتجلسه دفاع از عنوان - معرفی دانشجو به استاد راهنما - فرم تصویب عنوان  - فرم تاییدیه ثبت نام در پژوهشیار
فرمهای مربوط به پروپوزال و طرح پژوهشی فلوچارت دفاع از پروپوزال - مراحل دفاع از پروپوزال - فرم نگارش طرح تحقیق (پروپوزال) - فرم اعتبارسنجی ابزار - تاییدیه تحصیلات تکمیلی برای دفاع از طرح پژوهش - تعیین وقت دفاع و تأیید طرح پژوهش - فرم دفاع از پروپوزال اطلاع رسانی و دفاع از پروپوزال
فرم‌های مربوط به استاد راهنما، مشاور و داور فرم های جدید پایان نامه - فرم انصراف استاد راهنما - فرم تغییر استاد راهنما - فرم الف - فرم دعوت از استاد راهنما - فرم دعوت از داور - فرم دعوت از مدیر پژوهشی - فرم دعوت از مدیر تحصیلات تکمیلی

 

فرمهای مربوط به دریافت کد اخلاق

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

 

فرم تائید حضور در جلسه دفاع

 

آخرین آیین‌نامه نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی