دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

  • - کتابخانه

کتابخانه

مسئول کتابخانه: آمنه سلیمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی مقطع دکتری رشته بازیابی اطلاعات

 

موجودی کتابخانه دانشکده پزشکی

 

عنوان

جلد

کل کتب پرستاری فارسی

2900

10000

کل کتب پرستاری لاتین

2100

4000

کتب مرجع پرستاری فارسی

250

750

کتب مرجع پرستاری لاتین

350

700

نشریات فارسی

24

24

نشریات لاتین

70

70

E-Book

200

200