دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

فعالیت‌های مرکز

 

ویژگی‌های مرکز مهارت‌های بالینی: 

 • امکان تکرار مهارت­ها در محیط امن برای یادگیری عمیق­تر

 • کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها)

 • آموزش در جهت احترام به حقوق بیمار در محیطی شبیه سازی شده

 

موارد استفاده از مرکز مهارت‌های بالینی

 • آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان

 • آموزش بررسی وضعیت سلامت و معاینات فیزیکی

 • برگزاری امتحانات آسکی OSCE

 • برگزاری کارگاه

 

فعالیت‌ها:

 • مسئول هماهنگی زمان برگزاری کلاس ها 

 • مراقبت و حفاظت از تمامی اموال و تجهیزات و لوازم موجود درمرکز مهارتهای بالینی

 • نظارت بر نحوه ی استفاده صحیح از مانکن ها حین تمرین و تدریس

 • فراهم نمودن تمامی  لوازم مصرفی برای تدریس و تمرین به تعداد مورد نیاز

 • درخواست خرید مانکن ها و تجهیزات  وهمچنین درخواست خرید لوازم مصرفی

 • فراهم نمودن فضای مناسب  دما، نور، تهویه  و چیدمان مناسب وسایل، برای برگزاری کلاسها

 • حضور کارشناس مرکزمهارتهای بالینی در کلاس های آموزشی این واحد

 • گزارش کتبی خرابی ها و کمبود امکانات  به مراجع بالاتر

 • هماهنگی با تاسیسات در صورت ایجاد خرابی ها جهت برطرف کردن آن ها

 • دریافت پیشنهادات و درخواستهای اساتید جهت بهبود کیفیت مهارتهای بالینی

 • در صورت کنسل شدن کلاسها هماهنگی با استاد مربوطه جهت برگزاری کلاس جبرانی

 • ارسال گزارش به مراجع بالاتر مبنی بر نحوه برگزاری کلاس های مرکزمهارتهای بالینی اعم از رعایت قوانین مهارتهای بالینی

 • ارائه جدول زمان بندی محتوای دروس  و طرح درس توسط اساتید به مرکز جهت اطلاع و بایگانی درمرکزمهارتهای بالینی

 • هماهنگی لازم در زمان برگزاری امتحانات  مهارت های بالینی