دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

درباره دانشکده

 

پیام رئیس دانشکده:

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان از سال تحصیلی ۷۱ تاسیس و شروع بکار نموده است واز تجربه بسیار عالی، نیروی انسانی سخت کوش، توانمند، و اگاهی برخوردار است وطی این مدت توانسته است در راستای تربیت فارغ اتحصیلان کارامد و موفق در عرصه بالینی و اموزشی کاملاً موفق باشد.

کلیه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده تلاش می کنند خود را در دستیابی هرچه بیشتر به تقوا، پا یبندی به مکارم و محاسن اخلاقی، و رعایت نظم تقویت نمایند و زمینه رشد روز افزون علمی این دانشکده را فراهم نمایند.

امید میرود با توکل به پروردگار هستی، بکارگیری آموزه های دینی و اخلاقی، پیروی از سیاست های کلی نظام بهداشت و درمان و اجرای مسئولانه وظایف تدوین شده؛ بتوانیم روز بروز زمینه پیشرفت و ارتقائ بیشتری را نیز فراهم نمائیم.

 

برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی