دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

ریاست دانشکده

 

‌‌‌

نام: محمدرضا

 

نام خانوادگی: امینی

 

سمت: رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری داخلی و جراحی

 

ایمیل: amini@iauk.ac.ir

 

تلفن: ۰۳۴۳۳۱۳۲۱۶۴۶

 

فکس: ۰۳۴۳۳۲۱۱۴۰۵

 

سوابق علمی واجرایی:

عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی کرمان

مدیر گروه پرستاری از سال ۷۱ تا ۷۸

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و بهداشت از سال ۷۸ تا ۹۵

پژوهشگر برتردر سال تحصیلی ۸۵_۸۴

پژوهشگر برتر در سال تحصیلی ۸۶_۸۵

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

عضو کمیته صلاحیت‌های عمومی

عضو شورای راهبردی پرستاری در منطقه جنوب شرقی

شرکت در همایش های داخلی و بین المللی