دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی: مریم ضیغمی

عنوان: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: مربی

آدرس: کرمان، کیلومتر اول جاده جوپار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی.

تلفن: ۳۱۳۲۱۶۴۷-۰۳۴

پست الکترونیک: mzeighami@iauk.ac.ir Zeighami.m@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال ۱۳۷۸

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۱۳۸۳

 

سوابق استخدامی و تجارب حرفه ای

- گذراندن دوره طرح نیروی انسانی در بخش اورژانس و داخلی بیمارستان سال ۱۳۸۰

- عضو هیئت علمی تمام وقت گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از مهرماه ۱۳۸۳ تا کنون

- مسئول گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری از سال ۱۳۸۴

- مدیر گروه پرستاری از مرداد ۱۳۹۴

- مسئولیت تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش مهارت های بالینی (پراتیک) دانشکده پرستاری از تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۱۳۸۴‬ تا تاریخ ۱۵/۱/ ۱۳۸۶

- عضویت در انجمن علمی ادبی و هنری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از سال ۱۳۸۸ تا کنون

- عضویت در گروه تحقیق و پژوهش دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

- برگزیده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال ۱۳۹۰

- برگزیده به عنوان پژوهشگر برتر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال ۱۳۹۰

- شرکت در کارگاه های آموزشی اعضاء هیئت علمی به مدت ۲۰۰ ساعت

 

سوابق تدریس:

- پرستاری داخلی جراحی ۱ (اونکولوژی)

- پرستاری داخلی جراحی ۲ (ارتوپدی - ارولوژی – بیماریهای سیستم ژنیتال)

- پرستاری داخلی جراحی ۳ (قلب و عروق – بیماری های عفونی- روش کار در اتاق عمل)

- پرستاری داخلی جراحی ۴ (مغز و اعصاب- اختلالات سیستم حسی چشم و گوش- بیماری های پوست و سوختگی)

- پرستاری ویژه ( ICU - دیالیز)

- مفاهیم پایه پرستاری (اونکولوژی)

- پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۱ (ارتوپدی)

- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی جراحی ۲ رشته مامایی

- فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی جراحی ۳ رشته مامایی

- کارآموزی پرستاری داخلی جراحی ۱،۲،۳،۴ در بخش های بالینی داخلی- جراحی – قلب- اتاق عمل- مغز و اعصاب- گوش و حلق و بینی- ارتوپدی- اورژانس – زنان

- کارآموزی در عرصه پرستاری از بیماری ها ۱،۲،۳، ۴

- کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

- کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه

 

ترجمه کتاب:

ترجمه کتاب مراقبت پرستاری از شیرخوران و کودکان ونگ (مریلین جی.هاکنبری و دیوید ویلسون). جلد ششم. پاییز ۱۳۹۳

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر:

ضیغمی مریم، پوربها الدینی نرجس. بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی باسلامت عمومی و سبک های مقابله ای در دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان – مجله علمی پژوهشی گامهای توسعه درآموزش پزشکی، دوره هشتم شماره ۱، سال ۱۳۹۰

ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس، امینی زاده نجمه. ملاحظات اخلاقی مربوط به پیوند عضو از حیوان به انسان. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق پزشکی، سال ششم شماره ۲۱، سال ۱۳۹۱.

 

مقالات ارائه شده در همایش های علمی بین المللی و ملی:

  1. ضیغمی مریم. بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه طب مکمل، کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل، ساری آبان ۱۳۸۷
  2. ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس. بررسی رابطه سلامت روانی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران، مهر ۱۳۸۹ (سخنرانی)
  3. ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس. بررسی رابطه سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران، مهر ۱۳۸۹
  4. پوربهاالدینی نرجس، ضیغمی مریم. اخلاق تحقیق: تحقیق بر روی افراد آسیب پذیر، همایش اخلاق پرستاری، تهران، بهمن ۱۳۸۹
  5. پوربهاالدینی نرجس، ضیغمی مریم. اخلاق تحقیق در بخش مراقبتهای ویژه، همایش اخلاق پرستاری، تهران، بهمن ۱۳۸۹
  6. ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس. ملاحظات مربوط به پیوند عضو از حیوان به انسان، کنگره بین المللی حقوق پزشکی، جزیره کیش، اسفند ۱۳۸۹
  7. ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس. ملاحظات اخلاقی در طب مکمل، کنگره بین المللی حقوق پزشکی، جزیره کیش، اسفند ۱۳۸۹
  8. ضیغمی مریم. حفظ حریم خصوصی بیماران، کنگره سراسری اخلاق پزشکی، ایلام، خرداد ۱۳۸۷
  9. ضیغمی مریم، پوربهاالدینی نرجس. تریاژ در حوادث غیرمترقبه (همایش ملی تروما و حوادث) بندرعباس بهمن ماه ۱۳۹۱ (سخنرانی)
  10. 10- Herbal supplements may cause dangerous drug interaction in orthopedic surgery patient (poster) کنگره ملی گیاهان دارویی، جزیره کیش سال ۱۳۹۱

 

طرح پژوهشی:

بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی باسلامت عمومی و سبکهای مقابله ای در دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (خاتمه یافته)

بررسی عوامل مرتبط با نگرش به سوء مصرف مواد در دختران مقطع دبیرستان شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (در دست اجرا)

ترجمه کتاب مراقبت پرستاری از شیرخوران و کودکان ونگ (مریلین جی.هاکنبری و دیوید ویلسون)

 

شرکت در کارگاه های آموزشی:

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه روش شناسی تحقیق، مردادماه ۱۳۸۴

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، روش های برقراری ارتباط موفق، تیرماه ۱۳۸۴

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم، مردادماه ۱۳۸۵

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، مقاله نویسی علمی به زبان فارسی، مردادماه ۱۳۸۵

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی، مردادماه ۱۳۸۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کارگاه آشنایی با نرم افزار power point ، خردادماه ۱۳۸۶

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آمار و SPSS مقدماتی ، مردادماه ۱۳۸۶

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، آمار و SPSS پیشرفته ، مهرماه ۱۳۸۶

دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، روش شناسی تحقیق در علوم پزشکی، مهرماه ۱۳۸۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- کارگاه آمار، تابستان ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- کارگاه SPSS ،تابستان ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- آشنایی با نرم افزار Exell ، تابستان ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- آشنایی با نرم افزار End note ، تابستان ۱۳۹۴

شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان تابستان ۱۳۹۲

شرکت در کارگاه تفسیر سوره ملک تابستان ۱۳۹۲