دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

معرفی گروه بهداشت

 

گروه آموزشی بهداشت فعالیت رسمی خود را از پاییز ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته بهداشت عمومی با گرایش بهداشت خانواده آغاز نموده است. ماموریت این گروه، آموزش نظری و عملی دانشجویان در مقطع کاردانی طبق برنامه مصوب و سرفصل‌های پیش بینی شده است به نحوی که دانشجویان از جدیدترین اطلاعات مورد نیاز بهره‌مند باشند.

بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است و دانشجویان این رشته در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می‌کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارت‌ها و اعتقاداتی باشند تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.